Formulari de contacte

Als efectes que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l'informa que les dades personals que ens facilita a través d'aquest formulari s'incorporaran a un fitxer de l'entitat. EME MAMIS ASOCIADOS 2005 SL amb la finalitat de donar resposta a les seves preguntes i suggeriments. Un. Té dret a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la Llei, que podrà exercitar per escrit dirigit a:." EME MAMIS ASOCIADOS 2005 SL, Carrer Lleida, 2 BIS, Tiana

Dades de Contacte

EME MAMIS ASOCIADOS 2005 SL
934693072

eltimbal@guarderiaeltimbal.com

Carrer Lleida, 2 BIS
Tiana
08391 - Barcelona