Metodologia i Programa

El nostre objectiu és que els alumnes es sentin feliços i estimats en el seu primer contacte amb la socialització fora del nucli familiar. Nosaltres hem de ser el cordó que uneixi l’educació amb la família i l’escola ordinària.

Treballem a partir d’una metodologia activa, flexible i individualitzada, basada en el joc i la experimentació. Volem fomentar la participació dels nens i de les seves famílies.

El nostre projecte educatiu pretén un desenvolupament integral de cada nen respectant les seves necessitats específiques i els seus nivells evolutius.

  • Volem oferir múltiples mitjans d’exploració que permetin al nen ser protagonista del seu aprenentatge.
  • Pretenem que el nen descobreixi el seu entorn mitjançant l’observació i l’exploració de tot allò que l’envolta.
  • Organitzem activitats participatives que permetin als nens identificar-se amb les tradicions, activitats que els ajudin a estimar i a conèixer la seva cultura.

La nostra escola està dividida per edats:

  • P0 o lactants: Classe dels “Coales”: nens entre 4 mesos i un any.
  • P1 o caminants: Classe dels “Conillets”: nens entre 1 i 2 anys.
  • P2 o maternal: Classe dels “Micos”: nens entre 2 i 3 anys.

Programa:

Imatges de l’entorn quotidià del nen. A partir d’aquestes imatges desenvolupen la capacitat d’atenció i memòria.
Realitzem audicions musicals, interpretem cançons infantils i juguem a partir del ball i l’expressió corporal.
Treballem exercicis de coordinació, d’educació dels sentits, d’orientació en l’espai, de reconeixement del propi cos...
És una de les activitats que ofereix al nen la possibilitat de crear i imaginar.
Diàriament comptem amb una “teacher” que de forma natural, seguint el mateix procés que la pròpia llengua materna, a través de varies activitats com jocs, música o bits, ens ajuda al coneixement de la llengua anglesa.
Treballem hàbits de socialització, d’alimentació i d’higiene.